Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.dekastello.net/www/slamenajurta/plugins/templates/petr/template.php on line 23
Slaměná Jurta - Články autora

Slaměná jurta

O všem, co vytváří přirozené podmínky existence organismů

Články autora


< návrat zpět

Hodnocení realizace Terminál Billa: POVEDENÉ nebo NEPOVEDENÉ PROJEKTY Litvínova?

Terminál Citadela byl realizován a dokončen. Předkládám fotografie a v článku najde, jaká se dají shledat pozitiva a negativa na projektu. Bohužel z analýzy vychází, že je více závažných negativ a nedostatků či nedotažení než pozitiv.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 28.5.2021 8:45  •  Přečteno: 609x  •  Komentářů: 0

Nepovedené projekty - Terminál Citadela Litvínov II.

Na základě podané stížnosti, jež byla prezentována v předchozím příspěvku, jsem koncem listopadu dostal od Města Litvínov oficiální odpověď. Tímto Vám ji předkládám.

Z několika důvodů, jsem zveřejnění odkládal, nicméně nyní je možné odpověď města prostudovat veřejně. Co si z toho odnést? Myslím, že je to zatím na Vás. Můj pohled je: odpovědí bylo pouze učiněno náležitostem za dost.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 18.2.2021 9:52  •  Přečteno: 593x  •  Komentářů: 0

Nepovedené projekty - Terminál Citadela Litvínov

Cílem projektu Terminál Citadela je úprava autobusových zastávek přestupního uzlu Citadela v Litvínově a úprava křižovatky Podkrušnohorská / K Loučkám. "Dále se jedná o úpravu chodníků, vybudování nových parkovacích míst / zálivy pro podélné stání. Projekt dále má v úmyslu řeit kompletní obměnu povrchů chodníků. Chodníkové plochy jsou doplněny o dva přechody, místo pro přecházení a bezbariérové prvky. V rámci akce bude přesunuto veřejné osvětlení. Následně je nutné kvůli vybudování autobusového zálivu přesunout sloup trakčního vedení tramvaje. V rámci sadových úprav dojde k náhradní výsadbě 40ks kultivaru tavolníku."

Autor: Mladek  •  Vydáno: 4.12.2020 16:33  •  Přečteno: 907x  •  Komentářů: 2

Kolaps komunismu a konec dějin

Tak zní nadpis příspěvku/kapitoly v knize Koláře a Půllmanna - Co byla normalizace?
Je to krátké a myslím, že je to krásné a doplňující čtení k proběhlým oslavám 17. listopadu.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 18.11.2020 23:09  •  Přečteno: 658x  •  Komentářů: 0

Vyšla kniha Atlas plastů a je ke stažení zdarma

Atlas plastu Využití i produkce plastů stoupá závratnou rychlostí: více než polovina všech plastů na světě byla vyrobena až po roce 2005. Více než třetina plastů se používá jako obal. Plasty mají výraznější negativní dopady na ženy než na muže. Světové emise skleníkových plynů pouze z produkce polyesterových vláken jsou 706 milionů tun CO2e za rok, tedy asi pětkrát více než emise celé ČR. Počtěte si v novém Atlasu plastů, který vydala Nadace Heinricha Bölla a Hnutí Duha. Zdarma ke stažení, popř. si lze napsat o tištěný výtisk. (Elektronický zpravodaj Ekologického institutu Veronica 26.10.2020)

Autor: Mladek  •  Vydáno: 3.11.2020 19:59  •  Přečteno: 704x  •  Komentářů: 0

Krajina ve stínu historického revizionismu

Plakát - Krajina ve stínu Na letošní Letní filmové škole v Uherském Hradišti, jež byla velice zdařilá i v krizových podmínkách, proběhla světová premiéra neméně zdařilého českého filmu Krajina ve stínu, na jehož konci se s tvůrci konala velmi zajímavá debata.

Ve spojení s výše uvedeným filmem , bych se chtěl vrátit k polemice ohledně kritiky odborných postojů doc. Pullmanna (tohoto času děkana Filosofické fakulty Univerzity Karlovy), který odborně z historického hlediska hodnotí a zkoumá období v naší republice v letech 1948-1989. Kritickým pohledem se zaobírá souvislostmi napříč tehdejší společností. To by právě ve výsledku mělo přinést adekvátnější analýzu tehdejší situace ve spojení s politickým systémem u nás v tomto období tzv. socialismu.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 28.10.2020 21:25  •  Přečteno: 676x  •  Komentářů: 0

Demonstrace za ukončení provozu nejšpinavější elektrárny – Počerady.

Demonstrace Počerady - pochod

Byli jsme tam, ale selfie nečekejte. To nás se Zu na této akci jaksi vůbec nenapadalo. Proč jsme se zúčastnili? To je ale otázka. Jelikož to považujeme za důležité. A proč? No proto, že to považujeme za správné. Ale proč, "proboha"? Zkráceně nejdříve problematiku shrnu. Tudíž správná otázka zní: Proč se někteří občané (ano, správně, občané, a ne pouze aktivisté – jimi se Zu například nejsme, ale zúčastnilo se i několik dalších osobností, které nelze považovat za čisté ekologické aktivisty) zasazují o uzavření uhelné elektrárny Počerady? Nepotřebujeme ji, protože vyrábí pouze nadbytečnou energii. Je zastaralá a nejvíce znečišťuje životní prostředí. Je nehospodárná. Je pro společnost více zátěží nežli přínosem. Je třeba již nyní počítat s budoucností bez spalování uhlí…

Autor: Mladek  •  Vydáno: 28.9.2020 20:07  •  Přečteno: 743x  •  Komentářů: 0

PŘESNĚ TAKTO se NOVINAŘINA NEDĚLÁ!

Forum týdeník č 34-2020Měl jsem z deníku Forum24 vždy rozporuplný pocit a Free Czech Media jsem jaksi podezříval z určité nekorektnosti. Avšak články o revizionistických historicích v časopise přináležejícího k tomuto deníku, a to v týdeníku Revue Forum v čísle 34 z 10. srpna 2020 (casopis.revueforum.cz/08-2020), mě přiměly k reakci. 

Musím se tudíž ptát - „Jsou příspěvky tematizující vyjádření doc. Pullmanna účelovou DEZINTERPRETACÍ? Nebo de rádoby nepochopení odborných postojů  (nejlepší by bylo nahradit zájmeno určitým podstatným jménem – např. Nepochopení postoje…), doc. Pullmanna, které vyjadřuje? Či jen autoři uvedených článků nejsou schopni logicky nahlédnout, co Pullman tvrdí?“ Asi je to trochu chyba i samotného Pullmanna, který se nevyjadřuje úplně jasně.

 

 

Autor: Mladek  •  Vydáno: 17.9.2020 11:17  •  Přečteno: 757x  •  Komentářů: 0

Slaměné jurty

Slaměná jurtaZde je varianta slámou zateplené klasické jurty, která je určena k celoročnímu bydlení. Jedná se běžnou konstrukci jurty doplněnou o vysutou podlahu na rámu, na které je jurta vystavěna a vně ze stran a zespod zateplena slaměnými balíky a uvnitř ovčí vlnou.
Vnitřní výbava může být s kuchyňkou, koupelnou, wc atd. Záleží jen na požadavcích zájemce na komfortu bydlení.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 27.2.2010 23:26  •  Přečteno: 4657x  •  Komentářů: 0

Stavba slaměné "jurty" na České televizi

logo ČTPřed vánoci dne 22.12.2009 byl odvysílaný tv pořad na ČT1 o slaměné „jurtě“. Je to vlastně už spíše montovaný domek, postavený na principech konstrukce jurty a zateplený slámou a ovčí vlnou.

Celý pořad můžete shlédnout na: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/409236100111030-chalupa-je-hra/

 

Autor: Mladek  •  Vydáno: 25.12.2009 17:02  •  Přečteno: 2703x  •  Komentářů: 0

Jak vzniká ekoalternativa.

photo by LivePla.net Ze začátku by bylo asi potřeba vymanit se z přídomků ekologický a alternativní, jelikož je toto označení pro ideu a záměr našeho projetu celkem nedostatečné. Ne že bychom se ve své tezi touto aktivitou nezabývali, ale tyto dvě ideje jsou, i když můžeme říci hlavní a podstatnou, ale jen částí většího souborného celku. Teď trochu teorie. Jaká je třeba charakteristika ekologie podle encyklopedie Wikipedie: Ekologie se užívá v několika významech. V původním významu je ekologie biologická věda, která se zabývá vztahem organismů a jejich prostředí a vztahem organismů navzájem. Jako první tak nazval a definoval tento vědní obor Ernst Haeckel v roce 1866. Dále se ekologie užívá v širokém smyslu jako ochrana životního prostředí nebo dokonce místo "přírodní prostředí" (např. "ekologicky šetrný výrobek" znamená výrobek šetrný k životnímu prostředí).

Autor: Mladek  •  Vydáno: 27.10.2008 17:00  •  Přečteno: 3034x  •  Komentářů: 0

NOVÝ PROJEKT

v oblasti EKOLOGICKÉHO, NÍZKOENERGETICKÉHO, PŘÍRODNÍHO a ZDRAVÉHO bydlení a používání OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ nejen ENERGIE.

Autor: Mladek  •  Vydáno: 1.10.2008 0:03  •  Přečteno: 1838x  •  Komentářů: 0


 •  SunLight CMS  •  administrace