Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.dekastello.net/www/slamenajurta/plugins/templates/petr/template.php on line 23
Slaměná Jurta - Úvod

Slaměná jurta

O všem, co vytváří přirozené podmínky existence organismů

Update PROJEKTU

 

ilustrační fotografie 4827702 od autora Luca Nardone uzivatele sluzby Pexels

Původní projekt Slaměná jurta byl ve svém počátku zaměřený do oblasti ekologického, nízkoenergetického, přírodního a zdravého bydlení a používání obnovitelných zdrojů nejen energie, ale především byl do určité míry rozšířením činnosti občanského sdružení Šamanská jurta, které se zaměřovalo především na přednášky, semináře a workshopy v etnografické oblasti. Účastníci akcí pořádaných tímto sdružením měli blízko k ekologii a přírodnímu či „zdravému“ bydlení. My jako pořadatelé jsme i v tomto duchu celý projekt koncipovali a snažili se ho realizovat. Já, jako iniciátor nového projektu Slaměná jurta, jsem v začátku jeho rozvoje měl těžký úraz a léčil jsem se přes jeden rok. Pak již nebylo vše jako dříve ani u mě, ani u ostatních členů občanského sdružení a naše cesty se začaly rozcházet, a to z prostých důvodů spočívajících v našich osobních životech a nových směřováních. V mém případě to bylo úspěšné přijetí ke studiu filosofie na Karlově univerzitě, na níž jsem však v magisterském oboru přesedlal na studium sociální a kulturní ekologie, nicméně pod jinou fakultou. Při tomto magisterském oboru, který zavání i filosofií, jsem přičichl i k dalším fascinujícím okruhům. Vedle ekologie a environmentalistiky jimi byly předně sociologie; kulturologie; antropologie; se zapojením např. etnografie, urbanismu a studia vývoje průmyslu a politických systémů, tudíž částečně i politologie; a k tomu právo a ekonomie.

 

A právě na uvedené obory bych chtěl při oživení tohoto webu navázat. Snad každý, kdo je takto formován, musí mít spousty myšlenek, o něž by se chtěl podělit a zprostředkovat je ostatním k zamyšlení. Obdobě? tak čerpám informace jinde i já, abych se seznámil s obornými stanovisky, dalšími pohledy na svět a byl účasten jeho dotváření spolu s formováním sebe sama na tomto světě při své současné existenci. Tento web bych chtěl používat jako svůj blog, ale nejen to. Chtěl bych zde též umožnit příspěvky dalším zájemcům o spolupráci na tématech, jež budou zajímavá a vejdou se do nastíněných mantinelů. Ty jsou jak vidno dosti široké, ale ne bezbřehé. Rád zde zprostředkuji odkazy a recenze na externí články.

 

Kam bude celý tento web směřovat a jaký bude jeho obsah? Nejspíše jej budou tvořit informace, které by mohly (podle mého) nějak přispět ke změně myšlení společnosti, tj. člověka, a dojít časem ke změně paradigmat. Je třeba tvořit lepší svět. Ale co je to lepší? Jak tvořit? A jaký že to má byt svět? Rozhodně takový svět, jež bude v rovnováze, trvale udržitelný, a ne pouze k přežívání, ale k užívání v radosti a souladu. Svět, který bude mít budoucnost a vizi. Jak to vše dopadne, to se teprve ukáže. Je to nakonec na nás: limity jsem my.

 

Země pokrytá kouřem továren, třesoucí se shonem, chvějící se stovkou nových záření. Tento velký organismus žije nakonec jen pro novou duši a touto novou duší. Pod změnou věků – změna myšlení. Kde však hledat, kam umístit tuto jemnou a obnovnou změnu, která nijak nezměnila naše těla, a přece z nás učinila nové bytosti? Nikde jinde než v nové intuici, která mění jako celek tvář vesmíru, v němž se pohybujeme; jinak řečeno v jistém probuzení.“ (Teilhard de Chardin, Pierre, 1990. Vesmír a lidstvo. s. 180)

 

 

 

Mládek 24.9.2020


 •  SunLight CMS  •  administrace