Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /www/doc/www.dekastello.net/www/slamenajurta/plugins/templates/petr/template.php on line 23
Slaměná Jurta - NOVÝ PROJEKT

Slaměná jurta

O všem, co vytváří přirozené podmínky existence organismů

Kategorie: Články

NOVÝ PROJEKT

v oblasti EKOLOGICKÉHO, NÍZKOENERGETICKÉHO, PŘÍRODNÍHO a ZDRAVÉHO bydlení a používání OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ nejen ENERGIE.

 

Dum v kožichu, Mladá Boleslav, Suske, SEA ateliter - Autor foto: Radek Cihla, MAFA

Základ nového projektu vzešel z kořenů občanského sdružení Šamanská jurta. Toto sdružení působí na etnologickém a etnografickém poli, které se dá též nazvat jako „esoterika“. Zabývá se především činností seminární, přednáškovou, vzdělávací a publikační.
Z uvedeného základu a z jiných různorodých podmětů vznikl projekt Slaměná jurta se zaměřením nejen na obyčejné bydlení. Jedná se totiž spíše o životní styl moderního člověka, jenž je více ve spojení s přírodou. V současnosti ale není příliš rozšířen, proto je naším cílem seznámit vás, a co největší okruh lidí, s alternativou v bydlení a v některých ohledech i ve způsobu života. Můžeme jen doufat, že realizace tohoto projektu se jednou stane běžnou záležitostí, a ne pouze okrajovým zájmem několika nadšenců nebo hrstky jedinců, kteří cítí potřebu něco změnit a dát se ve vývoji společnosti jiným směrem, než je zvykem.
Za tímto účelem pro vás chce Slaměná jurta připravit workshopy, např. na výrobu a výstavbu slaměných jurt na trvalé bydlení, a další podnětné aktivity. Dále pak přibudou semináře, přednášky a jiná vzdělávací a osvětová činnost, na níž bychom mohli navázat cechem starých řemesel v klasické stavitelství.
Projekt by také měl fungovat jako kontaktní místo pro poradenství, projekty a výstavbu ekologického, nízkoenergetického, přírodního a zdravého bydlení a používání obnovitelných zdrojů nejen energie.


V projektu by se mělo odrážet několik směrů, které se vám pokusíme nastínit v těchto bodech:

1. Nízkonákladové a nízkoenergetické bydlení za použití přírodních materiálů bez velké, a mnohdy zbytečné, stavební techniky.
V plánu jsou workshopy na stavbu obydlí ze dřeva, juty, jílů, slámy a hlíny, které budou provázeny semináři o nových a o jednoduše (i vlastním přičiněním) dostupných zdrojích stavebního materiálu a jeho výrobě.
 V první fázi je připraven projekt na stavbu domu ze slámy vycházející a stojící na základech jurty. Takovýto dům bude vhodný i pro stálé bydlení. V této části bude preferováno co nejjednodušší přírodní stavitelství v kombinaci třeba se skautskými stavbami. Podpora bude v seminářích s workshopy ve spolupráci se skauty, kteří nám pomohou ukázat, jak je možné přežít, třeba jen nouzově, v přírodě. Na takovéto stavby je většinou potřeba pouze dřevo, sekyra, popřípadě provaz a pila, a nějaká plachtovina.
Budeme se ale také zabývat třeba i takovými alternativami jako je celoroční bydlení v karavanu v přírodě. Jedná se o alternativu, jež je vhodná pro lidi, kteří vyžadují jak trochu toho komfortu, tak celoroční pobyt v přírodě. To vše zároveň mobilně, soběstačně, za pár korun a bez přílišného narušování krajinného rázu.

2. Nízkoenergetické, úsporné a soběstačné domy a bydlení.
V této části je na plánu se zabývat moderním stavitelstvím za použití moderní techniky, která se dá taktéž kombinovat a použít případnými zájemci, staviteli, svépomocnými staviteli, kutily a nadšenci i při stavbě nízkonákladového domu. Dále zde bude důležité téma nízkoenergetičnosti ve smyslu pořízení surovin za nízké nebo ekologicky energetické náklady.
Předpokladem je, že se v tomto oddíle budou pohybovat zájemci o zde zmiňované bydlení nebo malí i větší stavitelé, výrobci (od těch drobných až po velké firmy, architekty a designery). Najdou se zde určitě i různí kutilové, zlepšovatelé a vynálezci, kteří přinesou do projektu nové stavební techniky a dodají mu hlubší rozměr.
Z těchto setkání by měli těžit jak zájemci o toto stavitelství, tak stavebníci, jež získají další náměty pro zákazníky. A také dodavatelé díky nim budou moci všem předvést své výrobky, které jsou úsporné, ekologické a ochraňují naše zdraví i životní prostředí.

3. Obnovitelné zdroje energie a surovin.
Zde se budeme zabývat především zdroji energie na vytápění a výrobu elektřiny, ale i obnovitelnými zdroji stavebního materiálu a surovin. A co jsou vlastně obnovitelné zdroje? Pro jistotu to připomenu: jsou to zdroje, které jsme schopni obnovit a reprodukovat. To je například dřevo a zdroje, které jsou vytvářené přírodou v prakticky nekonečném množství, jako je sluneční energie, vodní energie a jiné.

Neopomene ani sluneční kolektory, fotovoltaické panely, větrné a vodní elektrárny, biomasu, kořenové čističky, přirozenou klimatizaci, geotermální energii, tepelná čerpadla a dalšími možné alternativy.

4. Pozitivní a negativní energetické zóny a vliv staveb na člověka.
Je to moment, kdy dochází k protnutí a spojení života šamanů s novodobým bydlením. Když se pořádně zamyslíme, nelze mluvit pouze o současnosti. Stejné paralely můžeme vidět v přírodním způsobu bydlení ve stepích, tajze, horách i v divočině na Sibiři. I tam je spojení; ale ten hlavní motivační okamžik byl a je šamanský obřad očistění domu. Dalším momentem zrodu projektu bylo, když se na semináři se šamanskou Ludmilou Oyun objevili různí účastníci, kteří se zabývali stavitelstvím. Jeden z nich se například zabýval vyhledáváním energetických zón v domech působících na člověka, jiný byl výrobcem nepálených cihel a našla se zde i taková účastnice, která měla zájem o studium vlivu starých staveb a jejich projektování se zaměřením na působení na člověka. A tak se rozhodlo, kam se naše činnost bude rozšiřovat, ale do takové míry, aby zůstala na stejné vlně/poli.
Semináře, workshopy, přednášky a další akce, a to včetně starého čínského učení Feng Šuej (Feng Shui), budou určeny všem zájemcům o tato témata, kteří mohou být jak z řad jednotlivců, tak až po sdružení a firmy. Ti všichni se v projektech mohou setkávat, nabírat znalosti, zkušenosti, tvořit a vše poté i předávat.


A kdo bude přednášet? Naším úkolem je pro vás zajistit nejlepší znalce a odborníky v těchto oborech. Taktéž se může přihlásit kdokoliv, kdo má k uvedeným tématům co říci, a je možné s ním po následné domluvě vytvořit plán a zařadit ho do programu.
Máme se stále všichni co učit: jak nemrhat zdroji a energií, a to energií jak přírody, tak i svou vlastní. A to je v podstatě jakýmsi mottem celého projektu - spojit část šamanskou, etnografickou a etnologickou; skloubit moderní techniku, výdobytky a vynálezy s přírodním a přirozeným způsobem života.


Mládek 9.10.2009

print Formát pro tisk

Komentáře rss

Přidat komentář >

Nebyly přidány žádné komentáře.


 •  SunLight CMS  •  administrace